Staramy się umieszczać telebimy na jak najbardziej płaskim terenie, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo. W przypadku nierówności terenu możemy podjąć środki zaradcze, aby zapewnić odpowiednie ustawienie ekranu. Musimy jednak otrzymać informację o takich warunkach z wyprzedzeniem, przed realizacją.