Nasze zespoły montażowe dokładnie oceniają miejsce instalacji. Główne czynniki to dostępność zasilania, rodzaj podłoża, możliwość podjazdu dla samochodu oraz odpowiednia przestrzeń dla ekranu. W razie potrzeby możemy przeprowadzić wstępną analizę miejsca.